Confidențialitatea datelor personale

AFC HERMANNSTADT garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terți fără acordul dvs. prealabil. Totuși, AFC HERMANNSTADT poate furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care se află în relații contractuale, cum ar fi furnizori de marketing și alte servicii, asiguratori, etc., dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, vă reamintim că drepturile dvs., astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sunt: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001.

 

Securitatea datelor personale

Furnizorul folosește pentru stocarea datelor cu caracter personal serverele proprii sau ale partenerilor noștri. Echipamentele tehnice folosite de furnizor pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile neautorizate.

Orice modificări vor fi aduse Politicii de confidențialitate vor fi publicate pe site-ul nostru, astfel încât să rămâneți tot timpul informat cu privire la modalitatea în care folosim datele dvs. cu caracter personal. Prin continuarea utilizării site-ului după intervenirea oricărei modificări, considerăm că sunteți de acord cu respectiva modificare.

garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terți fără acordul dvs. prealabil. Totuși, AFC HERMANNSTADT poate furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care se află în relații contractuale, cum ar fi furnizori de marketing și alte servicii, asiguratori, etc., dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, vă reamintim că drepturile dvs., astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sunt: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001.

 

Securitatea datelor personale

Furnizorul folosește pentru stocarea datelor cu caracter personal serverele proprii sau ale partenerilor noștri. Echipamentele tehnice folosite de furnizor pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile neautorizate.

Orice modificări vor fi aduse Politicii de confidențialitate vor fi publicate pe site-ul nostru, astfel încât să rămâneți tot timpul informat cu privire la modalitatea în care folosim datele dvs. cu caracter personal. Prin continuarea utilizării site-ului după intervenirea oricărei modificări, considerăm că sunteți de acord cu respectiva modificare.